OK
وب سایت آی پی اچ کو
capsul

سدیم کلراید محلول غلیظ %5

محلول غلیظ (هایپرتونیک) تزریقی سدیم کلراید %5  
محلول هایپرتونیک برای تهیه محلول جهت انفوزیون

دسته دارویی: محلول الکترولیت

محلول %5 سدیم کلراید هیپرتونیک در درمان هیپوناترمی و هیپوکلرمی که می تواند منجر به از دست رفتن الکترولیت ها در مایعات بدن شود و نیز جهت جایگزینی الکترولیت ها استفاده می شود.

محلول %5 سدیم کلراید هیپرتونیک در شرایطی که سطح سدیم یا کلر در حد نرمال یا بالا باشد منع مصرف دارد.
توجه: در تجویز محلول%5 سدیم کلراید باید میزان سدیم و کلر و نیز احتمال بروز هایپیرناترمی پایش شود.

توجه: قبل از مصرف فرآورده باید رقیق شود. از طریق تزریق مستقیم دارو خودداری نمایید.
مقدار مصرف منحصراً توسط پزشک تعیین شده و وابسته به عواملی چون سن،وزن، وضعیت بالینی بیمار و بررسی های آزمایشگاهی می باشد. همچنین ضروری است که در حین مصرف دارو، غلظت الکترولیت ها و قند خون پایش گردد. علاوه بر موارد فوق در مصرف دراز مدت این دارو ، توازن الکترولیت ها و مایعات بدن باید پایش گردد. بالاترین مقدار تجویز برابر با 100 میلی لیتر در هر ساعت یا 400 میلی لیتر در 24 ساعت می باشد. قبل از تجویز دارو غلظت سرمی الکترولیت ها شامل کلر و بی کربنات باید محاسبه شده و بر اساس آن میزان تجویز محلول 5% سدیم کلراید مشخص گردد.
به طور کلی میزان تجویزی محلول 5% سدیم کلراید به شرح زیر می باشد:

هایپوناترمی:
در کودکان محلول 5% سدیم کلراید هایپرتونیک منحصراً در موارد ضروری برای درمان علایم حاد و جدی تجویز می شود که هدف تجویز رسیدن به میزان سدیم 3_4mEq/kg/day و حداکثر 100_150mEq/kg/day می باشد.
لازم به ذکر است که مقدار مصرف در بزرگسالان کاملا وابسته به شرایط بالینی بیمار می باشد.
جایگزین الکترولیت های پلاسما در این مورد مقدار مصرفی داده های آزمایشگاهی و با فرمول زیر محاسبه می گردد:عملکرد دارویی:
دامنه طبیعی اسمولاریته مایع خارج سلولی بین 280 تا 380 میلی اسمول در هر لیتر می باشد که حاصل عملکرد سدیم و یون های دیگر موجود در مایع خارج سلولی مانند کلراید و بی کربنات بوده و کار اساسی سدیم کلراید حفظ تونیسیتی پلاسما می باشد. یک گرم از سدیم کلراید 17.1میلی اکی والان سدیم و 17.1میلی اکی والان کلر را در پلاسما ایجاد می نماید.


هشدارها:
•    قبل از مصرف فرآورده باید رقیق شود .از تزریق مستقیم دارو خودداری نمایید .
•    محلول %5 سدیم کلراید محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون بوده و به صورت تزریق آهسته داخل وریدی تجویز می شود لذا در حین تجویز شرایط بیمار برای پیشگیری از بروز ادم ریوی پایش شود.
•    تجویز محلول %5 سدیم کلراید هایپیرتونیک به صورت ناخواسته می تواند منجر به بالا رفتن سطح الکترولیت های پلاسما، hydration over و احتقان یا ادم ریوی شود لذا لازم است چهت کاهش احتمال بروز این عوارض میزان مصرف بر اساس محاسبه دقیق و بر مبنای غلظت الکترولیت های پلاسما انجام شود.
•    محلول های حاوی یون سدیم در بیماران دارای نارسایی احتقانی قلب(CHF)، عملکرد نامناسب کلیه و تمام شرایط بالینی که همراه با احتباس سدیم و ادم است باید با احتیاط کامل و مراقبت ویژه مصرف گردد.
توجه: در بیماران دارای عملکرد ناقص کلیه تجویز محلول های حاوی سدیم می تواند منجر به احتباس سدیم گردد.


احتیاط ها:
•    پایش های درمانی: در تجویز محلول5% سدیم کلراید هایپرتونیک باید بالانس مایعات، غلظت الکترولیت ها و توازن اسید –باز به صورت مستمر پایش گردد که تثبیت وضعیت بیمار تضمین گردد.
•    حالت های ویژه ایجاد خطر: این دارو در بیماران دارای بیماریهای قلبی-عروقی،بیماران کلیوی، بیماران دارای عملکرد ناکافی کلیه و بیماران دریافت کننده کورتیکواستروئیدها و کورتیکوتروپین ها باید با احتیاط کامل مصرف شود.
توجه: محلول %5 سدیم کلراید هایپرتونیک منحصراً باید به صورت انفوزیون آهسته داخل وریدی بعد از رقیق سازی تجویز گردد.

مصرف در دوران بارداری:
مصرف این دارو در دوره بارداری رده C می باشد.

مصرف در دوران شیردهی:
این دارو در شیر ترشح می شود
در زنان شیرده با احتیاط مصرف شود.
تداخلات دارویی:
سدیم کلراید می تواند باعث افزایش ترشح کلیوی لیتیوم گردد در صورت مصرف همزمان با لیتیوم پایش سطح پلاسمایی لیتیوم ضروری می باشد.سازگاری:
•    محلول های تزریقی : محلول%5 سدیم کلراید هایپرتونیک در محلول های زیر پایدار می باشد:
ترکیبات دکستروز با سالین، دکستروز%5، دکستروز %10، محلول رینگر لاکتات، سدیم کلراید%0.45 و سدیم کلراید%0.9 محلول%5 سدیم کلراید هایپرتونیک در محلول های امولسیون چربی %10، باعث انعقاد گلوبولی در سطح امولسیون در 4 ساعت در دمای اتاق گردیده است.
•    همراه با مانیتول باعث رسوب گردیده و همراه پتاسیم کلراید برای 24 ساعت پایدار است.
•    سازگاری دارو در سرنگ : همراه با سایمتیدین هیدروکلراید به مدت 2 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد در سرنگ پایدار می باشد.
•    سازگاری در محل تزریق مشترک (Y شکل): همراه با سیپرفلوکساسین به مدت 2 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد در سرنگ پایدار می باشد.

شرایط نگهداری:
در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شده و از یخ زدگی و حرارت بالا محافظت گردد.
محلول باید در زمان مصرف کاملا شفاف باشد.بسته بندی:
محلول%5 سدیم کلراید هایپرتونیک به صورت 50 عدد ویال 5 میلی لیتری استریل و غیر تب زا همراه با برگه راهنما در جعبه بسته بندی می گردد.

 

  • Drugs Facts and Comparisons 2016.
  • Lexicomp's Drug Reference Handbook 21th Edition.
  • Handbook of Injectable Drugs 16th Edition.
محصولات
SVP