OK

روز پزشک

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک.
آنان که خاک را در نظر کیمیا کنند
 آیا بود گوشه چشمی به ما کنند
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنندطبیب را مظهر اسم محیی و احیاء گری نامیده و عیسوی مسلک می دانستند که با دم مسیحیائی خویش درد و رنج را از جسم و روان دردمندان زدوده و شوق امید را در کالبد جسم و روح زندگی آنان می دمیده است..
چو بیمار از شفا سرمست گردد
 طبیب از فرط شادی مست گردد
خدا شافی و این خود افتخاری است
 که دستی با خدا همدست گردد


1397/05/31

Bookmark and Share   شماره خبر :60 تعداد بازدید :2548

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload