صفحه اصلی (تاریخچه شرکت فرآورده های دارویی و تزریقی ایران)

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در تاریخ 23 اسفندماه سال 1335 طی قراردادی بین شرکت آمریکایی دون باکستر و طرف ایرانی خود تحت نام شرکت لابراتوارهای دون باکستر ثبت و در سال 1360 به شرکت فـرآورده های تزریقی تغییر نام یافت.